HomePolitica de confidențialitate și protecția datelor

Politica de confidențialitate și protecția datelor

Ultima actualizare: 19.06.2024

Prezenta politică detaliază practica Societății privitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de vizitatori/utilizatori ai domeniului boldmarketing.ro (denumit în continuare pe scurt, generic, Site-ul) și are ca scop informarea despre acest subiect.

Prin utilizarea Site-ului, utilizatorul admite că aluat la cunoștință și agrează prezenta Politică de confidențialitate și protecția datelor, Politică de cookie,dar și Termenii și condițiile  publicate pe Site.

CUPRINS:

1.      Identificarea operatorului de date.

2.      Date de contact în domeniul protecției datelor cu caracter personal

3.      Prelucrare de date cu caracter personal prin intermediul Site-ului

4.      Persoana vizată.

5.      Date cu caracter personal prelucrate.

6.      Scopul prelucrării datelor.

7.      Destinatarii prelucrării

8.      Temeiul juridic al prelucrării

9.      Tipul prelucrării

10.         Durata de prelucrare și stocare a datelor.

11.         Drepturile Persoanei vizate.

12.         Obligațiile Societății. Măsuri de securitate a datelor prelucrate.

13.         Răspunderea Societății

14.         Transfer către țări terțe/organizații internaționale.

15.         Dispoziții finale.

1.       Identificarea operatorului de date

Bold Marketing Agency SRL (denumită în continuare BMA sau Societatea)

Sediu: România, jud. Bihor, Str. Romulus Guga 16, Oradea 410601

Nr. de înregistrare ORC J05/843/2023

CUI 47887147

Email: contact@boldmarketing.ro

Nr. telefon: +40 754 921 365

2.       Date de contact în domeniul protecției datelor cu caracter personal

Datele de contact pe care vizitatorul le poate folosi pentru a transmite oricare cereri, notificări sau sesizări privitoare la Termeni și condiții, Politică de cookie sau prezenta Politică de confidențialitate și protecția datelor, precum și cu orice alte informații publicate pe Site, politici sau operațiuni efectuate de Societate, sunt indicate mai sus.

Termenul în care Societatea va transmite un răspuns este de cel mult 30 zile de la primirea solicitării.

3.       Prelucrare de date cu caracter personal prin intermediul Site-ului

Reprezintă prelucrare efectuarea oricărei operațiuni sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate.

Societatea accesează, colectează, folosește și efectuează orice alte demersuri permise de legislația aplicabilă asupra datelor cu caracter personal furnizate de vizitatori, așa cum sunt acestea indicate în prezenta politică.

BMA colectează informaţie de la utilizatori în urmatoarele modalităţi: direct de la utilizator, din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc Site-ul, precum şi prin intermediul cookie-urilor.

Informaţie furnizată direct de utilizator:

 • Atunci când utilizatorul completează rubricile din secțiunea “Contact” indică: nume, prenume, adresă  de e-mail și telefon (toate acestea fiind date cu caracter personal).

Aceste informații sunt necesare BMA pentru a putea răspunde solicitărilor transmise de către vizitatorul respectiv, cu mențiunea că doar rubricile cuprinzând numele, prenumele și adresa e email sunt obligatorii pentru transmiterea mesajului, comunicarea numărului de telefon fiind opțională[AJ4]  (doar dacă vizitatorul dorește să poate fi contactat de Societate și telefonic, va transmite și această din urmă informație).

Alte date cu caracter personal ar putea fi prelucrate de către Societate în cazul în care în cuprinsul informării/solicitării transmise de vizitator vor fi incluse astfel de informații. BMA nu a solicitat respectivele date, însă în măsura în care sunt absolut necesare pentru a putea răspunde celor transmise de vizitator prin rubrica de “Contact”, prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată la cererea utilizatorului Site-ului.

Completarea rubricilor din secțiunea secțiunea “Contact” nu este obligatorie nici pentru vizitarea Site-ului, nici pentru încheierea unui viitor contract de servicii cu BMA. Mai mult, toate aceste informații pot fi transmise și în alt mod (de exemplu prezentarea unor cereri scrise la sediul Societății sau folosirea adresei de email a BMA în locul formularului de pe Site).

 • Atunci când o persoană își exprimă acordul pentru folosirea adresei sale de e-mail în scop de marketing de către BMA (newsletters), pentru primirea de informări legate de servicii, noutăți, proiecte, evenimente organizate și alte asemenea.

Alegerea înscrierii în lista de beneficiari ai newsletter-urilor transmise de BMA și implicit prelucrarea de date, se va putea face doar după indicarea acesteia de către utilizator și bifarea de către utilizator a butonului “Abonează-te/Subscribe”, demersuri ce reprezintă expresia consimțământului său.

Utilizatorul care a ales să primească newsletters de la BMA se va putea dezabona în orice moment, printr-un simplu click pe linkul activ numit “Dezabonare/Unsubscribe” prezent la finalul fiecărei comunicări primite din partea Societății.

Societatea confirmă că niciuna dintre datele cu caracter personal indicate mai sus nu vor fi folosite în alte scopuri decât cel expres indicat, în special nu vor fi prelucrate în scop de marketing fără a fi respectate dispozițiile legale (inclusiv cele referitoare la obținerea consimțământului persoanei vizate ori justificarea unui interes legitim al operatorului, cu informarea completă a persoanei vizate).

Informaţie din raportul de trafic al serverului:

Atunci când un site web este vizitat, utilizatorii dezvălui anumite informaţii despre ei, cum sunt adresa de IP, ora vizitei, localitatea de unde a fost accesat Site-ul. BMA, la fel ca și alţi operatori, înregistrează aceste informaţii.

Informaţie obținută prin folosirea de cookie-uri:

Toate detaliile legate de modul în care sunt prelucrate datele în acest context, sunt indicate în Politica de Cookie existentăpe Site.

4.       Persoana vizată

Având în vedere că Societatea prelucrează date cu caracter personal ale vizitatorilor/utilizatorilor Site-ului, aceștia dețin calitatea de Persoană vizată și declară că au peste 18 ani și că își pot exprima consimțământul valabil (acolo unde este cazul), în mod liber și fără a fi necesare aprobări prealabile din partea unui terț care să nu fi fost obținute de respectivii vizitatori.

În cazul în care informările/cererile transmise de vizitatori, cuprind și date cu caracter personal referitoare la alte persoane (și acestea dobândind astfel calitatea de persoană vizată), Societatea va prelucra datele acestora strict pentru a putea răspunde respectivei informări/solicitări și nu își asumă nicio răspundere adițională celei prevăzute de prezenta, de Termeni și Condiții sau de legislația aplicabilă.

5.       Date cu caracter personal prelucrate

Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, respectiv Persoana vizată, pot fi date cu caracter personal.

Raportat la scopurile prelucrării datelor indicate în prezenta, Societatea încearcă să minimizeze datele personale prelucrate.

Astfel, conform Politicii de cookie, Persoana vizată va putea bifa tipurile de cookie aplicabile acolo unde folosirea lor nu se face în mod automat, pentru a-i fi asigurată o experiență cât mai completă și mai bună atunci când navighează pe Site.

Pentru transmiterea de răspunsuri la cererile/sesizările comunicate de utilizatori folosind rubrica “Contact” și pentru promovarea Societății folosind rubrica “Testimoniale” și “Newsletters”, Societatea prelucrează următoarele date cu caracter personal:

 • Ale vizitatorului/utilizatorului:
 • Prin colectarea mesajelor primite pe rubrica “Contact” de la utilizatori și transmiterea de răspunsuri la acestea: nume, prenume, adresă de e-mail și număr de telefon (dacă acest număr este indicat de utilizator)
 • Prin confirmarea expresă a utilizatorului venită prin bifarea căsuței corespunzătoare acordului de prelucrare în scop de marketing a datelor, de pe prima pagină de Site-ului cu apăsarea butonului “Abonează-te/Subscribe”: adresa de e-mail
 • IP-ul vizitatorului/utilizatorului

În funcție de setările de cookie, pot fi prelucrate și alte date (în special cele legate de preferințele vizitatorului și comportamenul său pe Site).

 • Ale altor persoane decât vizitatorul:

În funcție de cuprinsul mesajelor transmise de vizitatori/utilizatori prin rubrica de “Contact”, alte date ar putea fi prelucrate în măsura în care sunt indicate, deși nu au fost cerute.

Societatea se obligă la respectarea legislației privitoare la protecția datelor cu caracter personal și în raport cu aceste persoane terțe, fără însă a fi obligată la obținerea vreunui consimțământ separat în acest sens. Utilizatorul care a transmis acele informații este cel care își asumă întreaga răspundere în acest sens și declară că acestea au fost de acord cu prelucrarea efectuată de BMA fiind pe deplin informate în acest sens.

6.       Scopul prelucrării datelor

Vizitatorul Site-ului este persoana care accesează această pagină și cu privire la care sunt prelucrare anumite date cu caracter personal (respectiv dumneavoastră), în diferite scopuri, anume:

 • În cazul datelor furnizate direct de utilizator:
 • oferirea de răspunsuri, clarificări și remedierea situațiilor problematice, raportat la solicitările și sesizările transmise de utilizator prin rubrica “Contact”;
 • transmiterea de informări în scop de marketing;
 • asigurarea respectării acestei Politici de confidențialitate, a Termenilor și Condițiilor și a Politicii de cookie, precum și a dispozițiilor legale aplicabile pentru protejarea drepturilor, proprietății sau siguranței Site-ului.
 • În cazul datelor obținute prin rapoartele de trafic:
 • identificarea secţiunilor de interes ale Site-ului;
 • administrarea mai sigură a sistemului informatic.
 • În cazul datelor obținute prin intermediul cookie-urilor:
 • funcționarea Site-ului
 • în funcție de setările stabilite de vizitator, datele pot fi folosite pentru buna funcționare a Site-ului, obţinerea de informaţii statistice care să permită îmbunătăţirea serviciilor oferite, salvarea preferințelor etc. Toate detaliile legate de acest tip de prelucrare a datelor se găsește în Politica de cookie.

Dacă Societatea va intenționa să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele indicate mai sus, va furniza Persoanei vizate înainte de această prelucrare ulterioară, informații suplimentare relevante privind scopul secundar, cu îndeplinirea formalităților necesare conform legii.

7.       Destinatarii prelucrării

Datele cu caracter personale ale Persoanei vizate sunt prelucrate de:

 • administratorii și angajații/colaboratorii Societății care se ocupă de administrarea Site-ului și care sunt implicați în activitățile cu privire la care vizitatorul adresează întrebări/sesizări trimise prin rubrica “Contact” – vor prelucra numele, prenumele și adresa de e-mail a vizitatorului/utilizatorului precum și orice alte date cu caracter personal transmise de acesta prin mesaj;
 • furnizorii de servicii suport contractați de Societate în vederea îndeplinirii obligaţiilor sale contractuale sau legale, cum sunt:
 • firma de IT – poate accesa toate datele înregistrate în evidențele on-line ale Societății, inclusiv cele ale utilizatorilor;
 • avocații Societății – poate accesa toate datele înregistrate în evidențele Societății, în cazul apariției unor chestiuni juridice care necesită implicarea lor;
 • consultanți de business – pot accesa toate datele înregistrate în evidențele on-line ale Societății, inclusiv cele ale utilizatorilor.

Lista furnizorilor mai sus enumerați nu este exhaustivă, însă indică principalele astfel de societăți colaboratoare. Acestea vor avea calitatea de operator independent, operator asociat sau persoană împuternicită în raport cu Societatea. Indiferent însă de calitatea deținută, aceștia se obligă să mențină confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate, adoptând măsuri de natură tehnică și organizatorică adecvate.

Deși nu au calitatea de destinatari potrivit interpretărilor legale, autoritățile publice (inclusiv ANPC și ANAF) și instanţele de judecată, pot prelucra toate/oricare din datele vizitatorilor obținute prin intermediul Site-ului.

8.       Temeiul juridic al prelucrării

 • Art. 6 lit. a GDPR – prelucrarea este efectuată în baza consimțământului vizitatorului/utilizatorului –>  situație aplicabilă atunci când prelucrarea datelor se face în contextul cookie-urilor acceptate de vizitator și care nu sunt absolut necesare pentru funcționare Site-ului; în contextul completării datelor în rubrica “Contact”; precum și atunci când se prelucrează datele vizitatorului/utilizatorului în scop de marketing (rubricile Newsletters și Testimoniale);
 • Art. 6 lit. c GDPR – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine BMA –> situație aplicabilă în contextul prelucrării datelor în raport cu autoritățile competente;
 • Art. 6 lit. f GDPR – prelucrarea este necesară în scopul realizării intereselor legitime urmărite de Societate sau de un terț, cu condiția ca drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate să nu fie încălcate –> situație aplicabilă în contextul prelucrării datelor în vederea funcționării și administrării uzuale a Site-ului, precum și în contextul prelucrării de date prin oferirea accesului furnizorilor de servicii.

9.       Tipul prelucrării

Activitățile de prelucrare de date efectuate de Societate se referă în principal la:

 • colectarea datelor indicate de utilizator în formularul de “Contact”;
 • folosirea datelor furnizarea de răspunsuri și feedback;
 • utilizarea datelor pentru scopul aferent fiecărei categorii de cookie agreate de utilizator;
 • colectarea altor date nesolicitate, dar furnizate de Persoana vizată în cuprinsul unei comunicări, cereri sau plângeri adresate Societății, pentru ca aceasta să poată răspunde și soluționa cererea ori remedia incidentul;
 • stocarea datelor ante-menționate conform legii și în limitele necesare atingerii scopului în baza de date electronică și securizată deținută de Societate;
 • permiterea accesului la date anumitor angajați și colaboratori externi care prestează servicii suport a căror activitate implică prelucrarea de date sub condiția asumării obligației de confidențialitate;
 • permiterea accesului la date autorităților competente în măsura în care legea obligă în acest sens.

10.   Durata de prelucrare și stocare a datelor

Perioada de stocare a datelor personale colectate este de:

 • până la retragerea consimțământului sau exercitarea dreptului de ștergere sau ștergere de către vizitator pentru prelucrarea de date bazate pe consimțământul persoanei vizate;
 • timp de 3 ani de la primirea mesajului din rubrica “Contact”, pentru a putea demonstra măsurile luate de Societate în considerara acestuia, raportat la durata termenului general de prescripție al dreptului la acțiune în fața instanțelor prevăzut de Codul Civil român;
 • perioadă mai lungă de timp decât cele antemenționate, atunci când legea prevede acest lucru sau când există un temei bine justificat în acest sens (de exemplu pentru exercitarea unui drept în fața instanței în cadrul unui litigiu început înainte de expirarea perioadei de stocare indicate în prezenta).

La expirarea duratelor ante-menționate, toate datele vor fi șterse din evidențele Societății.

11.   Drepturile Persoanei vizate

 1. Dreptul la informare

Politicile Societății sunt puse la dispoziția Persoanei vizate în permanență, fiind afișate pe Site. A se vedea în acest sens prezenta politică, Politica de cookie și Termenii și Condițiile.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica/actualiza conținutul Site-ului, inclusiv a politicilor la care se face trimitere, la libera sa discreție, în orice moment și pentru orice motiv (inclusiv dar nelimiat la apariția de modificări legislative sau jurisprudențiale care pot afecta consecințele celor publicate pe Site). Revizuirea acestei politici în viitor va fi semnalată prin modificarea datei „Ultimei actualizări” din partea de sus. După data la care politica updatată este publicată, accesarea Site-ului va reprezenta acceptul utilizatorului cu privire la respectivile condiții actualizate.

Cu toate acestea, dacă vor exista modificări semnificative ce ar putea afecta drepturile și libertățile vizitatorilor sau este obligatorie obținerea consimțământului acestora, informarea acestora despre respectivele schimbări se va face prin indicații usor vizibile postate pe Site (pop-up-uri) sau prin transmiterea de e-mail-uri pe adresele furnizate dacă este cazul. Astfel de modificări semnificative vor produce efecte pentru vizitatori în termen de 15 zile de la momentul afișării pop-up-lui în cauză sau al transmiterii e-mail-ului de către Societate (modul în care se va face informarea fiind decis de Societate, de la caz la caz).

Indiferent însă de amploarea modificării, responsabilitatea de a verifica conținutul Site-ului (inclusiv Termenii și condițiile, precum și politicile afișate), pentru a fi la curent cu cele mai recente versiuni, va revine în totalitate utilizatorului. Astfel, STUDIEREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR, A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR, DAR ȘI A POLITICII DE COOKIE, REPREZINTĂ UN DEMERS CE TREBUIE FACUT DE VIZITATORI DE FIECARE DATĂ CÂND ESTE ACCESAT SITE-UL ȘI ANTERIOR EFECTUĂRII ORICĂREI ÎNREGISTRĂRI SAU FURNIZĂRI DE DATE, ÎNTRUCÂT POT APĂREA MODIFICĂRI.

La cerere, Persoana vizată va fi informată cu privire la esența contractelor încheiate cu destinatarii de mai sus acolo unde este posibil și a sursei datelor.

 • Dreptul de acces la date

Dacă Persoana vizată va dori informații legate de modul de prelucrare, poate transmite o cerere Societății, iar aceasta îi va răspunde în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii ei.

 • Dreptul la rectificarea datelor

Dacă Persoana vizată va dori rectificarea/completarea datelor, poate transmite o cerere Societății la care i se va răspunde în cel mult 30 de zile de la data primirii ei.

 • Dreptul de ștergere a datelor
Dacă Persoana vizată va dori ștergerea datelor personale care o privesc, acest demers e posibil:   la expirarea duratei prelucrării; dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul prelucrării; dacă se retrage consimțământul și nu există alt temei al prelucrării; dacă se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; dacă prelucrarea e ilegală; dacă ștergerea e obligatorie prin lege.

Cazurile de excepție prevăzute la art. 17 alin. 3 din Regulamentul European nr. 679/2016 sunt aplicabile.

Unele date fac parte din evidențele Societății, pe care le păstrează raportat la obligații sale legale sau interesul său legitim. Prin urmare, nu toate datele pot fi în șterse, conform legii. Orice refuz însă de ștergere va fi motivat de către Societate și va avea la baza un temei clar de drept.

 • Dreptul de restricționare a prelucrării sau de opunere la prelucrare

Restricționarea prelucrării se poate aplica dacă Persoana vizată constată că:

 • datele nu sunt exacte;
 • prelucrarea este ilegală și Persoana vizată se opune ștergerii;
 • Societatea nu mai are nevoie de date dar Persoana vizată le solicită pentru o acțiune în instanță și acestea nu au fost încă șterse;
 • Persoana vizată se opune prelucrării.

Societatea poate continua prelucrarea datele restricționate dacă e necesar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, ori protejarea/apărarea unei persoane însă doar cu consimțământul Persoanei vizate.

Societatea va comunica destinatarilor rectificarea, ștergerea sau restricționarea datelor cu excepția cazului în care este imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

 • Dreptul de portabilitate a datelor

Persoana vizată sau persoana indicată de acesta poate primi la cerere, datele prelucrate de Societate. Societatea nu își asumă răspunderea pentru prelucrarea datelor de către acel destinatar.

Obligația de asigurare a dreptului la portabilitate incumbă Societății doar dacă prelucrarea acelor date se bazează pe consimțământul Persoanei vizate sau pe încheierea și executarea contractului. Demersurile vor fi făcute în maxim 30 de zile de la primirea cererii.

 • Dreptul de opoziție

Dacă e posibil, Societatea va opri prelucrarea datelor Persoanei vizate care se opune prelucrării bazate pe interesul legitim al Societății sau apar circumstanțe care determină exercitarea acestui drept (inclusiv profilarea).

Cu toate acestea, motivul legitim al îndeplinirii obligațiilor legale ale Societății sau prelucrarea în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță, vor prevala.

 • Dreptul de a depune plângere

Persoana vizată poate depune:

 • plângere/solicitare la adresa Societății indicată la punctul 1 de mai sus;
 • acțiune în instanța competentă;
 • plângere la Autoritatea Națională de Protecția Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Societatea dorește însă ca orice conflict/diferend ivit să fie rezolvat pe cale amiabilă și are toată disponibilitatea în acest sens.

 1. Dreptul de retragere a consimțământului

Persoana vizată își poate retrage în orice moment consimțământul, fără însă a afecta legalitatea prelucrării înainte de retragere și nici pe cea bazată pe un alt temei.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată

Societatea nu practică luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor.

12.   Obligațiile Societății. Măsuri de securitate a datelor prelucrate

Societatea respecta dispozițiile legislației de protecția datelor și a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât să asigure securitatea datelor cu caracter personal prelucrate și respectarea drepturilor Persoanelor vizate. Astfel, BMA a implementat măsuri cum sunt:

 • încheierea de contracte cu colaboratori în care aceştia și-au asumat obligația de confidenţialitate a informațiilor ce privesc datele personale prelucrate, precum și cea de respectare a legislației aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • instruirea angajaților și colaboratorilor cu privire la importanța protecției datelor cu caracter personal, precum și limitarea accesului lor la date în funcție de atribuțiile avute de aceștia;
 • stabilirea de proceduri interne care vizează protecția datelor cu caracter personal;
 • indicarea unei adrese de contact pentru chestiunile referitoare la datele cu caracter personal (anume cea indicată la punctul 1 din prezenta politică);
 • implementarea de măsuri de securitate informațională;
 • neinstalarea de structuri ce permit accesarea Site-ului doar cu condiția creării unui cont de utilizator;
 • neinstalarea de cookie-uri suplimentare celor necesare funcționării Site-ului, fără acordarea unei posibilități de alegere utilizatorului care să fie permanent disponibilă.

De asemenea, Societatea va informa autoritatea de protecția datelor competentă în cazul apariției unui incident ce vizează securitatea datelor, fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este puțin probabil să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea către autoritate nu are loc în termen de 72 de ore, aceasta este însoțită de o explicație motivată pentru întârziere.

În situația apariției unui incident ce vizează securitatea datelor cu caracter personal, MLS va informa și Persoana vizată fără întârzieri nejustificate, în cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile sale. Cu toate acestea, informarea Persoanei vizate ante-menționate nu este necesară în cazul în care oricare dintre următoarele condiții este îndeplinită:

 • Societatea a implementat măsuri de protecție tehnice și organizatorice adecvate, iar aceste măsuri au fost aplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de încălcarea securității datelor cu caracter personal;
 • Societatea a luat măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile Persoanelor vizate nu mai este susceptibil să se materializeze;
 • ar necesita un efort disproporționat. În această situație, se efectuează în loc o informare publică sau se ia o măsură similară prin care Persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de eficace.

Orice statistică privind traficul utilizatorilor Site-ului/aplicației, pe care o vom oferi către terţe reţele de publicitate sau către site-uri partenere, este furnizată doar ca ansamblu de date şi nu include nicio informaţie identificabilă despre niciun utilizator individual.

Din păcate însă, nicio transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecinţă, în ciuda eforturilor BMA de a proteja datele cu caracter personal ale utilizatorilor, nu poate asigura sau garanta securitatea informaţiilor transmise de aceștia prin intermediul Site-ului. Utilizatorii sunt deci avertizați că orice informaţie trimisă prin mediul on-line se va face pe propriu lor risc.

Pentru a restrânge acest risc, MEC pune la dispoziția tuturor celor interesați, posibilitatea transmiterii cererilor/solicitărilor/adreselor/mesajelor în formă materială, la sediul Societății și nu neapărat prin transmiterea de informări prin mijloace electronice.

13.   Răspunderea Societății

Răspunderea Societății în raport cu Persoana vizată se va stabili raportat la calitatea deținută în respectiva operațiune de prelucrare a datelor, motivul și locul producerii incidentului, măsurilor de securitate luate, demersurile de evitare a incidentelor și respectarea celorlalte obligații legale avute.

14.   Transfer către țări terțe/organizații internaționale

Societatea nu transferă în afara UE date cu caracter personal ale Persoanei vizate colectate prin intermediul Site-ului.

15.   Dispoziții finale

Această politică se aplică Societății și vizitatorilor Site-ului (inclusiv celor care completează formularele existente pe Site).

Acest document face parte din setul de politici de securitate al Societății. Cele indicate în acest document și vor fi revizuite în funcție de necesitățile specifice.


Site

Contactează-ne

© 2024  Toate drepturile rezervate BOLD Agency