HomeTermenii și condițiile de utilizare a Site-ului

Termenii și condițiile de utilizare a Site-ului

Termenii și condițiile de utilizare a Site-ului

Ultima actualizare: 19.06.2024

Prezentul document detaliază practica Societății privitoare la funcționarea și utilizarea domeniului boldmarketing.ro (denumit în continuare pe scurt, generic, Site-ul) și are ca scop informarea dumneavoastră (în calitate de utilizator/vizitator) despre acest subiect.

Prin utilizarea Site-ului în continuare, admiteți că ați luat la cunoștință și agreați Politică de cookie, Politica de confidențialitate și protecția datelor , dar și prezentele Termeni și condiții, documente publicate pe Site.

CUPRINS:

1.      Identificarea operatorului de date.

2.      Date de contact în domeniul protecției datelor cu caracter personal

3.      Acceptul vizitatorului Site-ului

4.      Drepturi de autor.

5.      Prelucrarea de date.

6.      Realitatea informațiilor furnizate de vizitatori

7.      Modificarea condițiilor aplicabile.

8.      Site-uri/Aplicații terțe.

9.      Răspunderea vizitatorilor/utilizatorilor la folosirea Site-ului

10.         Securitate.

11.         Confidențialitate.

12.         Dreptul aplicabil

13.         Forța majoră.

14.         Dispoziții finale.

1.       Identificarea operatorului de date

Bold Marketing Agency SRL (denumită în continuare BMA sau Societatea)

Sediu: România, jud. Bihor, Str. Romulus Guga 16, Oradea 410601

Nr. de înregistrare ORC J05/843/2023

CUI 47887147

Email: contact@boldmarketing.ro

Nr. telefon: +40 754 921 365

2.       Date de contact în domeniul protecției datelor cu caracter personal

Datele de contact pe care vizitatorul le poate folosi pentru a transmite oricare cereri, notificări sau sesizări privitoare la Termeni și condiții, Politica de confidențialitate și protecția datelor, Politica de cookie, precum și cu orice alte informații publicate pe Site, politici sau operațiuni efectuate de Societate, sunt indicate mai sus.

Termenul în care Societatea va transmite un răspuns este de cel mult 30 zile de la primirea solicitării.

3.       Acceptul vizitatorului Site-ului

Acești termeni și condiții sunt asumați de Societate, dar și de vizitatorii Site-ului (adică de dumneavoastră).

În consecință, utilizarea Site-ului de către vizitatori, implică automat acceptarea tuturor celor prevăzute mai jos și a politicilor la care se face trimitere (acolo unde legea nu obligă la efectuarea unor demersuri suplimentare pentru exprimarea unui atare accept), precum și asumarea obligației că aceștia dețin dreptul și capacitatea liberă și deplină de a accesa Site-ul și de a furniza informații Societății.

DACĂ TOTUȘI VIZITATORUL NU ACCEPTĂ SAU NU AGREEAZĂ ÎN TOT TERMENII ȘI CONDIȚII SAU CELELALTE POLITICI AFIȘATE, ACESTA ESTE RUGAT SĂ NU ACCESEZE SITE-UL, SĂ NU ÎȘI CREEZE UN CONT DE UTILIZATOR, SĂ NU SE ABONEZE LA NEWSLETTERS ȘI SĂ NU TRANSMITĂ MESAJE FOLOSIND RUBRICA DE “CONTACT”.

Accesul la Site este complet liber pentru orice vizitator, nefiind obligatorie crearea unui cont de utilizator.

4.       Drepturi de autor

Societatea deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv dreptul de autor) asupra Site-ului,  denumirii acestuia și asupra oricărei informații cuprinse în Site (inclusiv dar nelimitat la fotografiile, textele și filmulețele publicate de administratorii Site-ului).

În limitele indicate în paragraful anterior, continuțul și designul Site-ului precum si orice alt material având legatură cu Site-ul, aparțin BMA (Societatea este titulara dreptului de autor) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Vizitatorii Site-ului nu vor acționa în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor Societății și se obligă să nu folosească niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile sau denumirile folosite de Societate pe Site (inclusiv dar nelimitat la “Bold Marketing”).

Societatea nu va fi în niciun caz responsabilă de vreo pierdere a folosinței, de contracte, date, fond comercial, venituri sau profituri (indiferent daca sunt considerate pretenții directe sau nu) sau orice pierdere, daună sau cheltuială suferită de vizitatori în baza sau în legatură cu Site-ul.

5.       Prelucrarea de date

Societatea colectează informații de la vizitatori în trei moduri principale: direct, din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc Site-ul și prin intermediul cookie-urilor.

  • informații obținute direct

Colectarea datelor se face la momentul accesării Site-ului și cel al completării datelor în rubrica de „Contact” și „Newsletters” cu apăsarea ulterioară a butonului „Trimite”, precum și prin acceptul oferirii de Testimoniale.

Pentru informații extensive referitoare la modul în care astfel de date sunt prelucrate, este necesară studierea Politicii de confidențialitate și protecția datelor.

  • informații obținute din raportul de trafic al serverului

Atunci când un site web este vizitat, utilizatorii dezvăluie automat anumite informații, cum sunt adresa de IP, ora vizitei, locul de unde a fost accesat Site-ul.

Societatea, ca și alți operatori, înregistrează aceste informații și le prelucrează în acord cu Politica de confidențialitate și protecția datelor.

  • informații obținute prin intermediul cookie-urilor

Site-ul foloseste cookie pentru o bună funcționalitate. În funcție de preferințele alese de vizitatori, Site-ul poate folosi și alte tipuri de cookie cu scopul de a facilita urmări preferințele, precum și datele de trafic, dar și de a promova anumite aspecte. Pentru mai multe detalii, este necesară revizuirea Politicii de cookie.

Trebuie de asemenea ca vizitatorii Site-ului să aibă în vedere faptul că ori de câte ori dezvăluie în mod voluntar informații personale în mediul de comunicare online (cum sunt forumurile online, paginile de socializare, grupurile de discuții), informația dezvăluită poate fi ușor colectată și folosită de persoane neautorizate.

DEȘI SOCIETATEA FACE TOATE DEMERSURILE REZONABILE IMPUSE DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ PENTRU A PROTEJA DATELE PERSONALE ALE VIZITATORILOR SITE-ULUI, NU POATE ASIGURA SAU GARANTA SECURITATEA ORICĂRUI TIP DE INFORMAȚIE TRANSMIS. PRIN URMARE, TRANSMITEREA INFORMAȚIEI ÎNTR-UN MEDIU INADECVAT SE FACE PE PROPRIUL RISC AL VIZITATORULUI SITE-ULUI!

6.       Realitatea informațiilor furnizate de vizitatori

La completarea formularelor existente pe Site la rubricile de „Contact” și „Newsletters”, vizitatorii se obligă să comunice Societății date reale și valabile.

De asemenea, prin utilizarea Site-ului, fiecare vizitator își asumă că poate efectua demersurile solicitate la completarea formularelor având peste 18 ani [AJ3] și își poate exprima consimțământul valabil (acolo unde este cazul), în mod liber și fără a fi necesare aprobări prealabile din partea unui terț care să nu fi fost obținute de respectivul vizitator.

Dacă datele furnizate vor suferi orice modificari, vizitatorii sunt obligați să comunice imediat acest aspect Societății, astfel încât aceasta să își poată respecta obligațiile legale și pe cele contractuale asumate.

7.       Modificarea condițiilor aplicabile

STUDIEREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR, DAR ȘI A POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR, PRECUM ȘI A POLITICII DE COOKIE, REPREZINTĂ UN DEMERS CE TREBUIE FACUT DE VIZITATORI DE FIECARE DATĂ CÂND ESTE ACCESAT SITE-UL ȘI ANTERIOR EFECTUĂRII ORICĂREI ÎNREGISTRĂRI SAU FURNIZĂRI DE DATE, ÎNTRUCÂT POT APĂREA MODIFICĂRI.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica/actualiza conținutul Site-ului, inclusiv a politicilor la care se face trimitere, la libera sa discreție, în orice moment și pentru orice motiv (inclusiv dar nelimitat la apariția de modificări legislative sau jurisprudențiale care pot afecta consecințele celor publicate pe Site). Revizuirea acestei politici în viitor va fi semnalată prin modificarea datei „Ultimei actualizări” din partea de sus. După data la care politica updatată este publicată, accesarea Site-ului va reprezenta acceptul utilizatorului cu privire la respectivile condiții actualizate.

Cu toate acestea, dacă vor exista modificări semnificative ce ar putea afecta drepturile și libertățile vizitatorilor, informarea acestora despre respectivele schimbări se va face prin indicații usor vizibile postate pe Site (pop-up-uri) sau prin transmiterea de e-mail-uri pe adresele furnizate dacă este cazul și dacă BMA are respectiva adresă de email fără a fi obligată sî facă demersuri suplimentare pentru a obține în scopul special al îndeplinirii prezentei. Astfel de modificări semnificative vor produce efecte pentru vizitatori în termen de 15 zile de la momentul afișării pop-up-lui în cauză sau al transmiterii e-mail-ului de către Societate (modul în care se va face informarea fiind decis de aceasta, de la caz la caz).

Indiferent însă de amploarea modificării, responsabilitatea de a verifica conținutul Site-ului (inclusiv Termenii și condițiile, precum și politicile afișate), pentru a fi la curent cu cele mai recente versiuni, va revine în totalitate utilizatorului.

De asemenea, Societatea are dreptul liber și exclusiv de a limita/refuza accesul pe Site (fără a aplica însă măsuri discriminatorii și doar cu respectarea dispozițiilor legale), dar și de a suspenda sau chiar închide acest Site cu efect imediat, precum și de a-i modifica orice functionalități.

8.       Site-uri/Aplicații terțe

Site-ul va putea conține link-uri sau trimiteri către website-uri/aplicații ale altor companii. Respectivele website-uri/aplicații pot conține termeni și condiții sau politici diferite de cele ale Societății, ori pot prezenta măsuri de securitate mai reduse. ACCESAREA RESPECTIVELOR LINK-URI ȘI IMPLICIT ALE WEBSITE-URILOR/APLICAȚIILOR TERȚILOR SE VA FACE PE RĂSPUNDEREA EXCLUSIVĂ A VIZITATORULUI.

De asemenea, în conținutul Site-ului pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. BMA nu este responsabil în niciun fel asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent dacă acesta este publicitar sau nu, și nici de modul în care respectivii terți înțeleg să își respecte obligațiile legale.

9.       Răspunderea vizitatorilor/utilizatorilor la folosirea Site-ului

Vizitatorii sunt singurii responsabili pentru alegerea, obținerea, configurarea și întreținerea echipamentelor folosite pentru accesarea Site-ului.

Astfel, Societatea nu ofera nicio garanție cu privire la aspecte ce țin printre altele de: compatibilitatea Site-ului cu echipamentul hard și soft folosit de vizitatori; culorile sau claritate imaginilor preluate de pe Site, efectele folosirii Site-ului (inclusiv dar nelimitat la generarea de viruși), precum și funcționarea conformă și fără probleme a Site-ului. Cu toate acestea, răspunderea BMA cu privire prelucrarea dreptului cu caracter personal nu este exclusă prin prezenta clauză și nici nu este redusă sub minimul permis de legislația specifică acestui domeniu.

Este interzisă inserarea de trimiteri și linkurile către Site,  copierea/modificarea/transmiterea/publicarea/utilizarea în orice fel a informațiilor indicate în conținutul Site-ului, fără permisiunea expresă, scrisă și prealabilă a Societății.

În plus, vizitatorii declară că vor folosi Site-ul doar pentru activități licite și care nu încalcă drepturile terților. De asemenea, aceștia nu vor transmite documente sau solicitări pretinzând că sunt o altă persoană și nici nu vor efectua demersuri ce ar putea afecta integritatea Site-ului sau a datelor cuprinse în acesta (inclusiv dar nelimitat la virusare, ștergere sau modificare de informații, abuzuri electronice, fraudă, utilizare date personale fără drept).

Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul document, precum și a oricărei alte obligații stabilite de lege în sarcina vizitatorilor de web site-uri, va conduce la atragerea răspunderii acestora și la obligativitatea acoperirii prejudiciilor generate prin fapta culpabilă.

10.   Securitate

Acest Site este protejat de sisteme de securitate competitive. Cu toate acestea, Site-ul la fel ca majoritatea webiste-urilor și aplicațiilor de pe internet, nu pot fi complet lipsite de vulnerabilitate.

Prin umare, informațiile transmise de vizitatori folosind Site-ul, pot fi supuse unor activități de încălcare a confidentialității și securității ce exced controlului direct al BMA (cum sunt transmiterea de mesaje spam nesolicitate, virusarea echipamentelor folosite, furtul adreselor IP,  accesul neautorizat la e-mail) și pentru care Societatea nu își asumă răspunderea, deși încearcă evitarea unor astfel de evenimente neplăcute.

11.   Confidențialitate

Confidențialitatea datelor vizitatorilor Site-ului reprezintă un aspect important pentru Societate.

Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor face parte integrantă din acești Termeni și condiții și poate fi consultată de către utilizatori în orice moment.

12.   Dreptul aplicabil

Drepturile și obligațiile părților (adică ale vizitatorilor și ale Societății), precum și toate efectele juridice pe care le produce activitatea Site-ului, vor fi interpretate și guvernate de legea română.

Orice litigiu va fi adus spre soluționare în fața instanțelor de drept comun de la sediul Societății.

13.   Forța majoră

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este cauzată de un eveniment de forță majoră. Părțile convin faptul că poate reprezenta un astfel de eveniment virusarea Site-ului sau a platformei IT ce stă în spatele acestuia din motive ce nu țin de o acțiune a Societății, nefiind necesar un certificat emis de o autoritate în acest sens, ci de informarea (prin e-mail sau pe Site) a persoanelor afectate. În măsura în care legislația aplicabilă datelor cu caracter personal prevede și alte obligații în astfel de cazuri, BMA se va conforma respectivelor condiții legale.

14.   Dispoziții finale

Această politică se aplică Societății și vizitatorilor Site-ului.

Acest document face parte din setul de politici de securitate al Societății. Alte politici se pot aplica subiectelor abordate în acest document și vor fi revizuite în funcție de necesitățile specifice.


Site

Contactează-ne

© 2024  Toate drepturile rezervate BOLD Agency